Studiebesök i vindkraftpark – 25:e september

Ett erbjudande om besök i vindkraftpark (max 20 personer i gruppen).

Som verksamhetsutövare (ägare av en vindkraftpark) har man många olika roller och
arbetsuppgifter att utföra. Personalen berättar om de arbetsuppgifter/de kompetenser som krävs för att en vindkraftpark skall kunna producerar så mycket grön energi som möjligt. Målet är att du som deltagare skall få en tydlig bild av viktiga frågor att ställa/viktiga krav att ställa inför beslutet att investera i vindkraft.

Länk till LRF-inbjudan.

http://www.lrf.se/Medlem/Regioner/norrbotten/Kalender-Norrbotten/2014/Besok-pa-vindkraftspark-AmlidenYtterberg/

Anmälan: Håkan Stenmark, LRF Norrbotten 0920-23 77 39, hakan.stenmark@lrf.se eller

Gunnar Forsgren, LRF Västerbotten 090-10 80 30, gunnar.forsgren@lrf.se 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>