Lokal nytta av vindkraft—vad är det?

Inbjudan till seminarium i Övertornea !
Det byggs vindkraft i våra norrländska kommuner. Det både i form av enskilda vindkraftverk samt större parker. Markbygden 1101 i Piteå är en av dem, Maevaara i Övertorneå en annan. Vindkraften syns och gör ett avtryck på flera sätt. Men vad för vindkraften med sig? Hur kan vindkraft bli en viktig del i om- ställningen till ett hållbart samhälle? Dagen ger en inblick i vindkraftens roll i energisystemet och vad samhällen kan tjäna på vindkraft. Vi inleder dagen med ett studiebesök till bygget av Maevaara vindkraftpark och på eftermiddagen samlas vi i Övertorneå för seminariet.

Tid /plats: Tornedalens folkhögskola i Övertorneå, Tisd 20/5 kl 10-16. Deltagandet är kostnadsfritt och vi bjuder på kaffe. Föranmälan till: Jonas.Lundmark@pitea.se eller på 0911-697048 behövs dock, senast 16/5.

Ur programmet:

Busstur kl. 10-13: Guidad busstur till Maevaara vindkraftpark. Kenneth Andersson, byggledare för Maevaara-projektet, blir vår lokale guide. Buss utgår från Tornedalens folkhögskola i Övertorneå kl. 10.00. Lunchpaket ingår.

Hur kan man bygga ut vindkraft med hänsyn till viktiga naturvärden? Lars Andersson, Naturskyddsföreningen Norrbotten.

Vindkraften lokalt. Nytta och del i Omställningsrörelsen, Cicci Andersson, Hela Sverige ska leva, berättar om deras arbete att entusiasmera bygder att ta till vara den lokala nyttan med vindkraft.

Läs mer på bifogad pdf seminar5_overtornea_2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>