Samlat “vetvärt” om elmarknaden

Det händer mycket på distributionssidan och flera faktorer påverkar de kommande årens elmarknad.

Här nedan följer ett par förändringar som jag tycker är bra att ha koll på. Lägger även till ett par nyheter om produktionsrekord.

Priskoppling i Nordvästra Europeiska regionen klar den 4 februari 2014

2013-12-18

Elbörserna och systemoperatörerna i Nordvästra Europa har enats om att implementera den gemensamma prisberäkningen för dagenförehandeln. Lanseringen sker den 4 februari 2014 för leveransdygnet därpå.http://www.svk.se/Press/Nyheter/Nyheter-pressmeddelanden/Allmant/Priskoppling-i-Nordvastra-Euroepiska-regionen-senarelaggs/

Svenska effektreserven utvärderad i ny rapport

2013-10-15

Svenska kraftnät har på regeringens uppdrag följt upp den pågående avvecklingen av Sveriges effektreserv för el. En rapport har nu lämnats till Näringsdepartementet. http://www.svk.se/Press/Nyheter/Nyheter-pressmeddelanden/Nyheter/Svenska-effektreserven-utvarderad-i-ny-rapport/

Avgiften för anslutning till stamnätet

2013-10-01

Svenska kraftnäts styrelse har fastställt nya principer för beräkning av avgiften vid anslutning till stamnätet. Beslutet innebär att reglerna förenklas och anpassas till att nätets flöden numera förändras snabbt. http://www.svk.se/Press/Nyheter/Nyheter-pressmeddelanden/Nyheter/Avgiften-for-anslutning-till-stamnatet/

Dansk Vindkraft producerar nu till riktigt stor andel av Danmarks behov.

http://www.energinet.dk/EN/El/Nyheder/Sider/2013-var-et-rekordaar-for-dansk-vindkraft.aspx 

NYTT SVENSKT VINDKRAFTREKORD IGEN. Mellan 12 och 13 på söndagen den 1 december sattes återigen nytt rekord bara 3 dagar efter det gamla. Det nya rekordet är enligt prognosen knappt 4000 MW. Läs mer på http://www.vindstat.nu/stat/index.htm

 

/Jens Sperens

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>