Work-shop – Lokal nytta av vindkraft—vad är det?

Vindkraftcentrum i Barentsregionen bjuder in till work-shop:

Tid /plats: Onsd 29 januari 12.30– 15.30 Margaretasalen, Glommersträsk kyrka.

Det byggs vindkraft i våra norrländska kommuner. Det både i form av enskilda vindkraftverk samt större parker. Markbygden 1101 i Piteå är en av dem, Jokkmokksliden i Malå en annan. Vindkraften syns och gör ett avtryck på flera sätt. Men vad för vindkraften med sig? Hur ser det ut i grannkommunen och vad får vi ut av det? Hur kan vindkraft bli en viktig del i Omställningsrörelsen, mot ett hållbart samhälle? Vindkraftcentrum ger sig ut på en informationsturné och startar i Glommersträsk, en av de orter som står inför vindkraftetableringar.

Dagen ger en inblick i vindkraftens roll i omställningen till ett hållbart samhälle och vad sam- hällen kan tjäna på vindkraft.
Program:

 Lokal nytta i Markbygden och Piteå Jonas Lundmark, Vindkraftcentrum, berättar om läget i regionen och vilka lokala effekter som Markbygdenprojektet fört med sig.

 Vindkraftens roll i energisystemet och möjligheter i vår region Hur ser det ut i kommunen och i resten av världen? Fred Nordström, Nenet.

 Vindkraften lokalt. Nytta och del i Omställningsrörelsen Cicci Andersson, Hela Sverige ska leva, berättar om HSSL och deras arbete för att entusiasmera bygder att ta till vara den lokala nyttan med vindkraft.

 Vikten av att sätta omställningsfrågorna på dagordningen och inte bara fortsätta som vanligt. Gösta Eriksson, Naturskyddsföreningen i Norrbotten,

 Hur är det att bo i en vindkraftpark? Byautvecklingen i Malå/Springliden – Roland Lundquist , närboende berättar om sina erfarenheter och hur viktigt det är med lokalt engagemang

 Vindkraft på Brattberget, senaste nytt. Anders Nilsson, Kraftö vind

Dagen avrundas med frågestund och gemensam diskussion.
Tid /plats: Onsd 29 januari 12.30– 15.30 Margaretasalen, Glommersträsk kyrka. Deltagandet är kostnadsfritt och vi bjuder på kaffe. Föranmälan till: Jonas.Lundmark@pitea.se eller på 0911-697048 behövs dock, senast 27/1

Inbjudan som pdf finns på följande länk: Lokal_nytta_Vindkraft_glommersträsk2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>