Vindkraftsutbyggnad för hundratals miljarder

Elektronik i Norden skriver att energiinvesteringarna under nästa år väntas uppnå 40,1 miljarder kronor eller 13 procent, vilket är rekord.

– Energibranschen har sedan tiotalet år tillbaka gjort massiva investeringar på nästan 300 miljarder kr totalt. Den höga nivån på 30-35 miljarder kr årligen väntas bestå även de närmaste åren. Därmed svarar vi för cirka 40 procent av de samlade industriinvesteringarna i Sverige, säger Kjell Jansson, Svensk Energis vd till Elektronik i Norden.

Utbyggnaden av vindkraften torde handla om cirka 100 miljarder kronor, under de senaste åren.

Industrins investeringar blir i år 55,9 miljarder kronor (vilket är minus 2 procent). Nästa år väntas investeringarna öka till 57,7 miljarder kronor. Då blir energiinvesteringarna hela 41 procent av de samlade industriinvesteringarna i Sverige, skriver Elektronik i Norden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>