Kolla dina rotorblad för säkerhets skull

Tidningen Ny teknik skriver om vikten av att kolla vindkraftverkens rotorblad med jämna mellanrum. Små skador kan växa till stora problem om olyckan är framme.

Danmarks Vindmølleforening har undersökt flera vindkraftverk i Danmark och funnit små skador på många rotorblad. De små skadorna kan verka harmlösa, men med tiden kan de växa och bli större. Om vindkraftverket måste stannas för att skadorna ska kunna lagas, betyder det ett inkomstbortfall som blir högre ju värre skadan är.

Men skadorna kan även försämra vingarnas aerodynamik, vilket kan göra att elproduktionen sjunker.

Många vindkraftägare kanske förlitar sig på sitt serviceavtal, som i de flesta fall säger att maskindelarna ska servas. Men det betyder inte per automatik att också rotorbladen gås igenom regelbundet.

Fredrik Lindahl är ledamot i styrelsen för Svensk Vindkraftförening, som har många mindre vindkraftsägare bland de cirka 2 000 medlemmarna.

– Vi har inte gjort någon egen undersökning om hur ofta vingar inspekteras, så jag kan inte uttala mig generellt. Men visst ser jag problematiken. I bistra ekonomiska tider kan det hända att en liten ägare tänker kortsiktigt och sparar in på underhållet, säger han till Ny teknik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>