Landsting i Norrland satsar på vindkraft

Enligt en rundringning som Vindbruk gjort bland landstingen i Norrland, visar det sig att flera landsting satsar på miljövänlig energi.

Landstinget i Gävleborg och Jämtland driftsätter vindkraftverk i Kalmar, under början av nästa år. Beslutet togs i Gävleborg efter flera års debatt, medan processen gick mycket fort i Jämtland.

Västernorrlands landsting satsar på solel. Länsmuséet har en solanläggning på 5 kW installerad effekt, Sollefteå sjukhus har en anläggning som på 50 kW. Anläggningen på Sollefteå sjukhus är för övrigt en slags kombinationsåtgärd: man ville kunna skärma av solljuset med en slags markiser och satte då solceller i lamellerna. Man planerar även att under 2014 ta i drift solelsanläggningar på 120 kW vardera på sjukhusen i Sundsvall och Ö-vik.

 

Sveriges klimatsmartaste?

Västerbottens läns landsting strävar efter att bli Sveriges klimatsmartaste landsting. Strävan är att elen i framtiden ska komma från hundra procent förnyelsebara källor samt att elförbrukningen totalt sett ska minska. Även tjänsteresor är något man i Västerbotten vill minska på, till förmån för miljön. Landstinget har därför satsat mycket på videokonferenser.

Norrbottens läns landsting, däremot, har inga konkreta planer på att köpa förnyelsebar energi. Man anser det vara problematiskt att upphandla el från till exempel vindkraftverk, eftersom lagen om offentlig upphandling förbjuder landsting att bara köpa lokalt producerad energi från länet. Man måste alltid välja det nationellt billigaste alternativet.

One thought on “Landsting i Norrland satsar på vindkraft

  1. Pingback: Landsting i Norrland satsar på vindkraft | Artissima

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>