En båt kommer lastad…

1Byggnationerna av de 36 vindkraftverken på Skogberget i östra delen av Markbygden-området, som Vindbruk berättat om tidigare, kräver minst sagt stora transporter. Betongfundament, rör, generatorer och rotorblad, till exempel. Mycket av detta kommer från kontinenten med båt till Piteå hamn, där det lossas och mellanlagras eller skickas vidare direkt till byggarbetsplatsen.

Byggnationerna av vindkraftverken i Markbygden har inneburit en smärre boom för Piteå hamn. Årligen passerar 1,7 miljoner ton gods hamnen. Det mesta är sågade trävaror, pappersprodukter (från ortens pappersbruk) samt olja/petroleumprodukter. Men på senare tid har man alltså börjat hantera delar till vindkraftsbygget.

Vid lyft av gods som väger över 65 ton – eller om man behöver två kranar, till exempel när man lossar långa rör eller vingblad – används en extra kran, som hyrts in av Shorelink, som svarar för lossningen av vindkraftsmaterielen.

2Ett vanligt fartyg har 100 betongdelar och lossas på två skift. Betongen lastas på trailers sex dagar i veckan. Större fartyg lossas på tre skift. Varje skiftlag består av elva man inklusive arbetsledare.

Företaget Uddevalla specialtransporter svarar för marktransporten från hamnen ut till Skogberget. De 36 vindkraftverken kräver ungefär 2 600 körningar.

345Fotnot: Byggföretaget Enercon vill ha en buffert av materiel, ifall båttransporterna någon gång blir försenade. Därför har Piteå hamn varit tvungna att öka sin lagringskapacitet genom att ta större ytor på land i anspråk, där bland annat betongfundament och pelare lagts i väntan på vidare transport.

Under 2014 planerar Piteå hamn att bygga fler terminal- och lagerytor. Uppskattningsvis kommer man då att färdigställa 10 000 kvadratmeter ny lagringsyta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>