Svensk vindenergi tror på rekordår

Svensk vindenergi tror att 2014 blir ett nytt rekordår för vindkraften eftersom produktion av el från vindkraft väntas installeras för omkring 900 MW.

– Att den starka utvecklingen fortsätter trots låga priser på el och elcertifikat visar att marknaden har stort förtroende för vindkraften. Sverige har utmärkta förutsättningar för vindkraft och utbyggnaden bidrar både till att stärka svensk ekonomi och till möjligheter att minska utsläppen på kontinenten genom ökad elexport, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi i ett pressmeddelande.

Fram till utgången av 2016 beräknas vindkraftproduktionen fördubblas från dagens 8 TWh till 16 TWh.

Sammanlagt beräknas cirka 2 300 MW ny vindkraft installeras under åren 2014-2016. Kraftigt sjunkande kostnader för vindkraft de senaste åren ligger bakom den starka utvecklingen. För en del av de som investerade för bara några år sedan, när både kostnader och ersättningsnivåer var högre, krävs stigande priser på el eller elcertifikat för att skapa lönsamhet.

– Vi räknar med att vindkraften i Sverige kommer fortsätta att byggas ut med en produktionskapacitet motsvarande 2 TWh per år till och med 2016. Hur utvecklingen därefter artar sig beror helt på om nödvändiga justeringar görs i elcertifikatsystemet vid nästa kontrollstation, säger Mattias Wondollek, analytiker, Svensk Vindenergi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>