Odenberg: ta inte elnäten för givna

Okunskap kring investeringarna i de svenska kraftnäten oroar Svenska kraftnäts generaldirektör Mikael Odenberg, enligt en artikel i Second Opinion.

– Debatt och fokus i energipolitiken handlar om hur vår el produceras och inte hur den distribueras. Jag vet av egen riksdagserfarenhet att Svenska kraftnäts investeringsplan och andra nätinvesteringar passerar ganska obemärkt förbi. De är aldrig föremål för några politiska diskussioner, sa Mikael Odenberg tidigare till Second Opinion.

Odenberg säger att många aktörer tagit näten för givna, att många inte sett till helheten när man vill producera förnyelsebar energi. Entreprenörer har för bråttom och missar att också göra en förstudie av hur elnätet ska kunna ta hand om den ökade energimängden.

– Alla nätinvesteringar kommer i slutändan att betalas av kunderna och våra nätavgifter kommer att fördubblas på tio år, säger Mikael Odenberg till Second Opinion.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>