Nicholas forskar om smarta elnät

Nicholas Etherden är industridoktorand vid Luleå tekniska universitet men anställd av STRI AB i Göteborg. Han forskar om hur produktionen av miljövänlig energi från sol- och vindkraftverk bättre kan tas tillvara i elnäten.

Saxberget vindkraftspark

– Vi har ett antal kraftverk, där man försökt anpassa elproduktionen för att motsvara förbrukningen. När man satsar på sol- och vindkraft, kommer produktionen att variera över tid och det kan vi inte styra över. Men däremot kan man försöka att styra förbrukningen i realtid, säger Nicholas Etherden.

Han ger exempel på intelligenta apparater som själva kan avgöra när det är läge för dem att slås på.

– En villa som har solceller på taket kan en solig dag skapa ett överskott av el i nätet. Om det finns apparater som upptäcker spänningsökningen och den lokala ökningen av el, kan man passa på att slå igång luftkonditioneringen i villan, som gör att ett välisolerat hus inte behöver kylas av igen på ett tag. Med smarta elmätare kan man få information om händelser också längst ut i nätet, där slutkunden sitter. Där man kan se spänningsnivåer och förbrukningarna för varje enskild kund, säger Etherden.

Information för mer produktion

“Smarta elnät” är ett samlingsbegrepp där teknologierna kännetecknas av att man använder modern informationsteknologi och försöker få mer kunskap om elnätets tillstånd och med den informationen försöker man driva elnätet närmare sina gränser. Poängen med Nicholas Etherdens forskning är att man bättre ska kunna bedöma elnätens förmåga att ta emot förnyelsebar energi, till exempel genom att få mer realtidsinformation om elnäten.

– Desto mer du vet om tillståndet i nätet, till exempel om det kommer att blåsa mycket och om ledningarna därmed kyls av, kan man samtidigt öka elproduktionen i till exempel en vindkraftpark, säger Nicholas Etherden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>