Företaget WinWinD går i konkurs

Finska företaget WinWinD har lämnat in en frivillig begäran om konkurs i början av oktober.

WinWinD har gjort stora förluster under de senaste åren och bolagets skulder uppgår till närmare 300 miljoner euro. Försöken av WinWinD att ordna nödvändig finansiering och godkännande av en omstrukturering har inte varit framgångsrika och därför försätts företaget i konkurs. Totalt påverkas 130 anställda i Finland och Sverige.

“Vi beklagar att den nuvarande internationella ekonomiska osäkerheten och den minskade efterfrågan inom vindkraft har gjort det svårt på senare år för att utveckla verksamheten, öka försäljningen och nå lönsamhet”, skriver företaget på sin hemsida.

WinwinD:s huvudägare var Siva Group och Finlands Industriinvestering AB.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>