Vattenfall satsar på vindkraft i Västerbotten

På fem platser i Västerbotten är Vattenfall intresserade av att bygga vindkraftsparker.
– I norra Sverige har vi hittat utmärkta vindlägen, säger Vattenfalls kommunikatör Ulf Andersson.

Juktan, Fädboberget, Blakaliden, Norrbäck och Sandberget. Fem platser i olika stadier (se faktaruta längre ner) som Vattenfall planerar att bygga vindkraftverk på.

Den på Vindbruk tidigare framförda kritiken mot att Vattenfall inte bygger vindkraftverk, bemöter Vattenfalls kommunikatör Ulf Andersson så här:

– Vi kom igång sent. Men vi har hållit på med vindkraft sedan 70-talet och byggde upp en testanläggning på Gotland som skulle simulera vindkraft till havs. Men idag är det mest lönsamt i Sverige att bygga vindkraftverk på land.

Vad anser ni om elcertifikatsystemet?

– Vattenfall är i grunden positiv till elcertifikatsystemet. Det driver utvecklingen framåt och pressar marknaden så att det bara är de bästa projekten med de rätta vindlägena som byggs. Vi har byggt mycket i Europa, men fortfarande kan våra svenska projekt konkurrera. Trots att vi har ett lägre intäktssystem, så har vi bra vindlägen här. Särskilt i Västerbotten, där vi vill bygga nu, men vi tittar också på till exempel Norrbotten, säger Andersson.

 

Fakta: Vattenfalls planerade vindkraftverk i Västerbotten

Juktan: tillståndsgivet projekt, upphandling pågår. Tillstånd för 9 verk à 3 MWh per verk.

Fäbodberget (40 verk) och Blakliden (50 verk): besked väntas från Länsstyrelsen under november 2013. Kompletteringar är gjorda. Effekten per verk beräknas till 3 MWh.

Norrbäck: tillståndsansökan väntas lämnas in av Vattenfall i slutet av november 2013.

Sandberget: tillståndsansökan ännu inte inlämnad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>