Expert: inför minimipriser på elcertifikaten

Kooperativt ägd vindkraft minskar i Sverige. Idag ägs drygt 5 procent av all vindkraftsproduktion av kooperativ.

– Om man inte ändrar på stödsystemet kommer de investerare som stått för omställningen hittills inte att kunna bidra i fortsättningen. För vem vill investera pengar om man förlorar dem? frågar sig Tore Wizelius.

Tore Wizelius är aktuell med sin licentiatuppsats ”Windpower ownership in Sweden”. Det är en avhandling om olika ägarformer av vindkraft i landet.

– Man kan säga att omställningen till förnybar energi sker på lokal och kommunal nivå. På statlig nivå görs ingenting, säger Wizelius.

– Projektörer och kommunala energibolag är väldigt kreativa när det gäller att hitta på bra modeller för olika typer av investerare. Jag konstaterar att det ännu är många små bolag som äger vindkraften i Sverige. De stora kraftbolagens ägarandelar inom vindkraft minskar. Och det är konstigt, för företag som Vattenfall har direktiv från regeringen att leda utbyggnaden av ett förnybart energisystem, säger Wizelius.

Rädda för utebliven vinst

Han tror att stora företag hellre investerar i vindkraftprojekt utomlands, eftersom Sveriges modell med el- och certifikatpriser som hela tiden går upp och ner, gör att osäkerheten på den framtida avkastningen blir för stor.

– Nu kommer visserligen elpriserna att gå upp igen, men certifikaten är ett instabilt och osäkert stödsystem. Jag föreslår att man återinför ett minimipris på certifikaten, för att minska risken för de små investerare som finansierat utbyggnaden av vindkraften i Sverige, säger Tore Wizelius.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>