Vattenfall projekterar Skånes största vindkraftpark

Vattenfall ska bygga 18 vindkraftverk på Malteshom utanför Kristianstad. Parken ska producera el till 25 000 hushåll. Det blir den största landbaserade vindkraftparken i Skåne. Den sammanlagda effekten beräknas bli 45 MW.

Parken ska heta Höge Väg vindkraftpark. Den får sitt namn efter den stora väg som leder upp till Linderödsåsen från Kristianstadslätten. Vägen byggdes under nästan femtio år på 1700-talet och är idag ett kulturminne.

– På Vattenfall ser vi möjligheten att förverkliga ett projekt i ett område med goda förutsättningar och starka vindar säger Eva Vitell, Vattenfalls chef för landbaserade vindkraftprojekt i Sverige i ett pressmeddelande.

– Vindkraften kommer att bidra med en betydande mängd förnybar el till Kristianstads kommun och möjliggör fortsatta förutsättningar att förvalta kulturarvet på Maltesholm, säger Niclas Palmstierna, markägare på Maltesholm.

Vattenfall har de senaste sex åren investerat drygt 40 miljarder i vindkraft.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>