DN Debatt: regeringen uppmuntrar inte alla att producera miljövänlig el

Bland andra Naturskyddsföreningens generalsekreterare, Svensk vindenergis VD och ordförandena för HSB respektive Hyresgästföreningen kritiserar regeringen för att ha kört över sina egna remissinstanser och för att ha stängt dörren för majoriteten av Sveriges hushåll att producera miljövänlig el.

Det var under gårdagen som DN Debatt publicerade debattartikeln ” Även lägenheter borde få avdrag för egen elkraft”. I artikeln skriver företrädare för bland annat Naturvårdsverket och bostadsorganisationer att regeringen struntar i sin egen remissprocess och aktivt väljer att missgynna de som bor i hyreslägenheter.

Mindre än en procent av Sveriges alla hushåll, skriver författarna, äger någon form av elproducerande kraftverk.  I juni presenterade den så kallade Nettodebiteringsutredningen ett förslag som skulle uppmuntra svenska hushåll att producera sin egen el och på så sätt stärka elkonsumenternas ställning på elmarknaden.

Skatteavdrag för vindkraftverk

Utredningen föreslog ett skatteavdrag för de hushåll som sätter upp ett vindkraftverk på tomten eller solpaneler på taket.

Debattörerna anser att regieringens förslag, som lades fram under pågående remissrunda, är orättvisst mot de som bor i lägenhet: ”både de som bor i villa och lägenhet, måste få likartade möjligheter att stärka sin ställning på elmarknaden. Också de som är andelsägare i solkraft och vindkraft bör få en skattereduktion för egen­producerad förnybar el”, skriver debattörerna på DN Debatt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>