Svensk vindkraftförening inventerar kooperativägd vindkraft

Just nu pågår en inventering av Sveriges kooperativt ägda vindkraftverk. Det är Svensk vindkraftförening som vill veta alltifrån hur stor omsättningen av andelar är till hur många verk som föreningen äger.

Uppdraget att inventera de kollektivt ägda vindkraftverken har gått till Norrvision AB i Piteå. Genom telefon och mejl kontaktas företrädare för andelsägda vindkraftverk. De får sedan svara på frågor om sina föreningar och om vindkraftverken de äger.

Uppgifterna ska samlas i en databas och syftet är att fler människor ska hitta lokala kooperativ att gå med i och på så sätt kunna köpa billig och miljövänlig energi.

Andelen lokalt ägd vindkraft uppskattas till minst 40 procent. Andelen ”konsumentägd” vindkraft uppskattas till omkring 6 procent. (Tore Wizelius, Windpower ownership in Sweden, Lunds universitet, 2013)

Vill du anmäla din förening? Skicka ett mejl till jens.sperens (a) norrvision.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>