LKAB satsar på vindkraft

LKAB är delägare i Vindin, som arbetar med vindkraft för basindustrin. Genom Vindin äger LKAB en vindkraftsanläggning i Ångermanand.

– Vindkraften är bra för LKAB. Dels minskar våra elkostnader, dels bidrar vi till ökad mängd förnyelsebar energi i Sverige. Dessutom stämmer det med LKAB:s miljöpolicy, säger Leif Boström, ekonomidirektör i LKAB, i ett pressmeddelande.

LKAB har flera olika energimål. Ett av dem är att öka andelen egenproducerad förnybar elkraft.

Anläggningen på Trattberget omfattar 30 vindkraftverk på en effekt av 2,3 MW per styck. Hela anläggningen kommer alltså att producera ca 210 GWh per år.

40 GWh räcker till sex månaders körning för LKAB:s malmtransporter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>