Vindbruk sprider kunskap om vindkraft

Just nu byggs och planeras det för en kraftig ökning av antalet vindkraftverk i Norrbotten.

Utanför Piteå byggs en av Europas största vindkraftsparker. Utanför byarna Koler, Långträsk och Storsund kan det stå 1 101 vindsnurror innan år 2021.

Söder om Kiruna byggs trettio vindkraftverk i väglöst land.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>